Részletes program
2014. március 18. (kedd)

10:20 10:50 Regisztráció
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem TTK, Régi főbejárat (Pécs, Ifjúság u. 6.)

11:00 11:15 Köszöntők
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem TTK Vargha Damján Konferenciaterem (Pécs, Ifjúság u. 6.)
Moderátor: Dr. habil. Tésits Róbert, egyetemi docens

Prof. dr. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora
Dr. Páva Zsolt, Pécs MJV polgármestere
Dr. habil. Aubert Antal, a Földrajzi Intézet igazgatója

11:15 13:00 Plenáris előadások
Helyszín: Pécsi Tudományegyetem TTK Vargha Damján Konferenciaterem (Pécs, Ifjúság u. 6.)

Prof. dr. Becsei József, DSc, professor emeritus (SZTE GTT): Tóth József szülőföldje és szerelme: az Alföld
Prof. dr. Beluszky Pál, DSc, tudományos tanácsadó (MTA KRTK RKI KÉTO): Vízfej, vagy zászlóshajó?
Prof. dr. Kocsis Károly, intézetigazgató, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (MTA CSFK FI): Tóth József helye a magyar földrajz Pantheonjában
Dr. habil. Trócsányi András, tanszékvezető, egyetemi docens (PTE TTK FI): Az urbanizáció sajátos képe

13:00 14:00 Büféebéd
Helyszín: a konferenciaterem előtere

14:00 14:45 Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtár névadó ünnepség és emléktábla-avatás
Helyszín: BTK-TTK Könyvtár olvasóterem

Prof. dr. Dövényi Zoltán, DSc, doktoriskola igazgató, egyetemi tanár (PTE FDI): Az iskolaalapító
Prof. dr. Dárdai Ágnes, főigazgató, egyetemi tanár (PTE Egyetemi Könyvtár): Tóth József rektori szerepe az integrált Egyetemi Könyvtár megteremtésében

15:00 17:00 Párhuzamos szekciók

(1.A) A mi geográfiánk?
Helyszín: PTE TTK Kari Tanácsterem
Szekcióvezető: Dr. Timár Judit, tudományos főmunkatárs (MTA KRTK RKI ATO)

Alpek B. Levente: A fiktív terek kutatása, mint a modern geográfia új kihívása
Győri Ferenc: A talentumföldrajz útjain: alföldi mezővárosok tehetségháztartásának modellezése
Hevesi Attila: A földrajz útjai a szépirodalomban
Illés Sándor: Cirkulációs rendszerek a nagyvilágban
Kovács Teréz – Bögre Zsuzsanna: „Én született geográfus vagyok…” Szakma- és élettörténet – ahogyan Tóth József látta
Mészáros Rezső: A geográfia és geográfusságunk felvállalása
Süli-Zakar István: A magyar társadalomföldrajz feladatai a cigány népesség integrációja szempontjából
Szónokyné Ancsin Gabriella: A társadalomföldrajz szerepe a halódó települések megmentésében
Vadas Gyula: Családföldrajz

(1.B) A mi geográfiánk?
Helyszín: PTE BTK H-előadó
Szekcióvezető: Dr. habil. Trócsányi András, tanszékvezető, egyetemi docens (PTE TTK FI)

Blahó János: A TÁGINTER-analízis alkalmazásának szükségessége és lehetőségei a közoktatási feladatellátás tervezésében
Kókai Sándor: A városiasodás/urbanizáltság egyes elemeinek devalválódása Magyarországon 1980 és 2013 között
Kopcsay László: A hagyományos gasztronómiai kínálat lehetséges szerepe a turisztikai vonzerő formálásában az Alföldön
Németh Ádám: Az etnikai földrajz szerepe a multikulturalizmus kutatásában
Pál Viktor – Uzzoli Annamária: Egészségföldrajzi kutatások Magyarországon – elméletek és irányzatok
Pete József: Változások Magyarország vallási térképén
Pirisi Gábor – Trócsányi András: A mi geográfusaink – Földrajz és geográfus hallgatók a képzésben és azon túl
Polák Attila: Kriminálgeográfia a bűnmegelőzés szolgálatában
Simonyi Péter: A földrajz és a fenntarthatóság a hazai élelmiszerfogyasztás tükrében

(2.A) Térszerveződés vagy a tér szervezése?
Helyszín: PTE TTK FI, Prinz Gyula előadó (C/IV)
Szekcióvezető: Prof. dr. Dövényi Zoltán, DSc, doktoriskola igazgató, egyetemi tanár (PTE FDI)

Aubert Antal – Jónás-Berki Mónika – Pálfi Andrea: A turizmus térszerveződési típusai Magyarországon – térszervező modellek a turizmusban
Borsos Árpád: A közigazgatási területszervezések hatása a települések térkapcsolatára Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Elekes Tibor: A földrajzi tényezők szerepe Székelyföld közigazgatási térszerveződésében
Faragó László: A reális tér elvesztése és a gyakorlati konstrukciókra való rátalálás
Frisnyák Sándor: A tájhasználat és a gazdasági térszerveződés korszakai a Zempléni-hegységben
Kátay Ákos: Hol vannak a szállodák? A területi lehatárolás módszertani problémái a hazai szállodaipar térbeli expanziójának kutatásában
Kiss Balázs: Közlekedésföldrajz és térszervezés – egy baranyai esettanulmány
Michalkó Gábor – Behringer Zsuzsanna – Sulyok Judit – Teveli-Horváth Dorottya: A Balkán, mint földrajzi márkanév: jóllét-orientált megközelítés

(2.B) Térszerveződés vagy a tér szervezése?
Helyszín: PTE TTK FI, A/521. terem
Szekcióvezető: Dr. habil. Aubert Antal, intézetigazgató, egyetemi docens (PTE TTK FI)

Kocsis Zsolt: Az 1971. évi Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció a Nyugat-Dunántúl megyéiben
Krisztián Béla: Az újraiparosítás térszervező befolyása
M. Császár Zsuzsa – Wusching Tamás – Kőműves Krisztina: A magyar felsőoktatás a nemzetköziesedés útján
Pap Norbert: Magyarország és a keleti nyitás – geopolitikai gondolatok
Reményi Péter – Végh Andor – Léphaft Áron: Az entitásközi határ - a boszniai térfolyamatokat meghatározó választóvonal
Szalkai Gábor: Legújabb járásaink létrehozásának módszertani kérdései
Szilágyi István: Térszerveződés és regionalizmus. A portugál régióépítés nemzetközi tapasztalatai
Wilhelm Zoltán – Nemes Viktória: A regionális különbségek változásai Indiában (2001–2011)

(3.) Az Alföld – leszakadó periféria, vagy sajátos egyedi minőség?
Helyszín: PTE TTK FI, Szabó Pál Zoltán terem (C/IV)
Szekcióvezető: Dr. Csatári Bálint, egyetemi docens (SZTE GTT), tudományos főmunkatárs, osztályvezető (MTA KRTK RKI ATO)

Baranyi Béla: Alföld − perifériák és a „periféria perifériái”
B. Pristyák Erika: A bokortanyák revitalizációjának lehetőségei
Csatári Bálint: Az Alföld szolgálatában
Gálné Horváth Ildikó: Tanyák és külterületi kistelepülések lakói Hódmezővásárhelyen
Kürti György: Egy mikrotérség demográfiai vizsgálata Csemő külterületén
Mező Ferenc – Dorogi Zoltán – Széplaki Ágnes: A Tisza-tó térségének fejlesztési lehetőségei – Álmok és valóság
Molnár Ernő: Az ipar szerepe az alföldi városok gazdasági szerkezetváltásában, Mezőtúr példáján
Pál Ágnes: Jász-Nagykun-Szolnok megye gazdasági szerkezetének változása az elmúlt három évtizedben
Pénzes János: A területi centrum-periféria viszonyok változása az Alföldön
Szabó Attila: Egy modernizációs kísérlet: a kulturális decentralizáció

(4.A) Település – harmonikus rendszer?
Helyszín: PTE TTK FI, A/513. terem
Szekcióvezető: Prof. dr. Kovács Zoltán, DSc, tanszékvezető, egyetemi tanár (SZTE GTT), tudományos tanácsadó (MTA CSFK FI)

Bajmócy Péter: Szocialista falvak Magyarországon
Bali Lóránt – Hegedűsné Baranyai Nóra: Balatonfüred, Keszthely, Siófok; a „Balaton fővárosa” aspiránsoknak és vonzáskörzeteiknek összehasonlító vizsgálata
Csapó Tamás – Lenner Tibor: Dunaújváros történeti földrajza és településmorfológiája
Keczeli Lajos – Mohos Mária: Ilyen volt – ilyen lett. Az OTK szerepe Szentlőrinc és Tapolca fejlődésében
Kerese Tibor: Somogy megye településrendszerének fejlődése az ezredforduló után
Koltai Zoltán: Piackutatás a magyar településekről, a települések versenyképességéről kicsit másként
Kormány Gyula: A városhálózat fejlődéstörténetének főbb jellegzetességei a Bereg-szatmári térségben
Rozsnyai Katalin: Az életműködés rendszere: az ember és a tér interakciós modellje
Tömöri Mihály: A magyarországi kiskereskedelem területi szerkezetének néhány aspektusa a gazdasági válság időszakában
Vasárus Gábor László – Vida György: A szuburbanizáció néhány választásföldrajzi sajátossága hazai nagyvárosi agglomerációk példáján

(4.B) Település – harmonikus rendszer?
Helyszín: PTE TTK FI, A/511. terem
Szekcióvezető: Dr. habil. Wilhelm Zoltán, tanszékvezető, egyetemi docens (PTE TTK FI)

Bank Klára: Lehet-e alternatíva településeink számára az energia-önellátás?
Bognár Zita – Gyenizse Péter: Veszprém lakott területének társadalmi szempontú minősítése geoinformatikai módszerekkel
Buzsik Krisztina – Jónás-Berki Mónika: A természeti-társadalmi-gazdasági környezet hatása a Dunakanyar tér fejlődésére
Dusek László: A Tápió-mente kistáj földrajzi viszonyai
Eördöghné Miklós Mária: A vidék jellemzőinek megjelenése Magyarország vízfogyasztás-térképén
Hegyi Ákos: Az URBACT-program és a település
Kóródi Tibor – Sansumné Molnár Judit: Életminőség-vizsgálatok egy szuburbán és egy földrajzi periférián lévő település összehasonlításában
Nagy Egon: Aktuális tendenciák a román-magyar határ menti bevásárlóturizmusban
Ronczyk Levente – Verőné Wojtasek Malgorzata: Láthatatlan város – űrfelvételek szerepe a városi felszínborítás vizsgálatában
Schweitzer Ferenc: Az új folyamszabályozás, mint nemzetbiztonsági kérdés

17:00 17:15 A konferencia tudományos programjának zárása
Helyszín: PTE TTK FI, Prinz Gyula előadó (C/IV)

17:30 19:00 Vacsora
(plenáris előadók, szekcióelnökök és kiemelt vendégek részére)

______________________________________________________________________
A konferencia programja ide kattintva ".pdf"-ben, nyomtatható formában is letölthető.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.