Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem közel harmincezres hallgatói létszámával, kétezer oktatójával és tíz karával Magyarország egyik legnagyobb egyeteme, a Dél-Dunántúl tudásközpontja, egyidejűleg Magyarország legrégebbi egyeteme. Gyökerei 1367-ig nyúlnak vissza.

Tradicionális, klasszikus értékeket képvisel, és egyidejűleg sikeresen alkalmazkodik a jelen és a jövő kihívásaihoz. Hatása majdnem minden tudásterületet lefedő oktatási kínálatával messze meghaladja Pécs határait. Szekszárdon önálló kara, Kaposváron, Szombathelyen és Zalaegerszegen jelentős létszámú képzési programja működik. A hallgatók 60 %-a nem a régióból, hanem az ország más, távoli területeiről jön a Pécsi Tudományegyetemre tanulni.

2006 szeptemberében bevezették az Európai Unió által kezdeményezett modern oktatási struktúrát, a bolognai folyamat néven ismert felsőoktatási rendszert, mely lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy részesei lehessenek egy dinamikusan fejlődő, átjárható európai felsőoktatási rendszernek. Ebben a rendszerben a hagyományos főiskolai és egyetemi képzések helyett a diákok előbb alapképzési (BA, BSc) végzettséget kapnak, majd mesterképzési diplomát (MA, MSc) szerezhetnek, s ha a tudomány érdekli őket, akár doktori képzésbe (PhD, DLA) is léphetnek.

A Pécsi Tudományegyetem, az ország egyik legjelentősebb kutatóegyeteme. Hatalmas szakmai bázisát az egyetemi oktatók, kutatók széles köre jelenti: Tíz karon közel 2000 oktató-kutató kolléga vesz részt jelentős projektekben. Az egyetemi karokon 20 doktori iskola működik, melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel: a klasszikus bölcsészettudományoktól a társadalomtudományokon át az orvosi-és természettudományokig. Emellett a Pécsi Tudományegyetem fontos szerepet tulajdonít a szakkollégiumi képzésnek is. Szinte valamennyi karon működnek ilyen, a diákok tudományos munkáját serkentő szervezetek. Példának itt a valamennyi kar diákjai előtt nyitva álló, patinás Grastyán Endre Szakkollégium, a bölcsészettudományok területét felölelő Kerényi Károly, az elsősorban természettudományokkal foglalkozó Szentágothai János, valamint a műszaki tudományokat művelő Juhász Jenő, illetve a jogtudományban jártasak számára ismert Óriás Nándor Szakkollégium.

A Magyarországon elsők között bevezetett kreditrendszer közvetlen lehetőséget ad az európai felsőoktatásba való bekapcsolódásra, így a Pécsi Tudományegyetemen tanultakat az összes európai egyetemen elfogadják. Ezért nagyon fontos az egyetem nemzetközi jellege, a külföldi tanulmányok széles lehetősége, a más országokból érkező több száz diák hatása. Az egyetemi végzettséget dokumentáló diploma mellé a végzősök olyan diplomamellékletet kapnak, amelyet az Európai Unió minden országában elfogadnak.

A Pécsi Tudományegyetem széles körben kínál át- és továbbképzéseket, diplomát adó vagy éppen diplomát megújító képzéseket a hagyományos egyetemi programok területén éppúgy, mint a mai posztmodern társadalom által megkívánt témákban. Az egyetem vezetésének a célja, hogy az itt tanulóknak a diák-életformához minél több segítséget adjanak, külföldi ösztöndíjakat szervezzenek, az egyetemi szolgáltatások, kollégiumok, könyvtárak, klubok színvonalát megtartsák, javítsák.