Földtudományok Doktori Iskola

A PTE Földtudományok Doktori Iskola, mint az ország legnagyobb geográfus doktoriskolája, jelentős szerepet játszik a szakmai utánpótlás képzésében. Doktoriskolánk egyik fontos törekvése, hogy a valóság feltárásában komplex szemléletet kövessen, mind a geográfia különböző részdiszciplínái között, mind pedig a társtudományok tekintetében. Ezért minden olyan, mesterdiplomával rendelkező szakembert várunk, aki e posztgraduális képzés keretein belül kívánja meglévő ismereteit térszemléletbe ágyazva elmélyíteni. Az 1994-ben indult „A társadalmi-gazdasági aktivitás területi-környezeti problémái” című PhD-programból fejlődött ki a PTE Földtudományok Doktori Iskolája, amely doktori képzés 2001 óta rendelkezik akkreditációval. A tudományos iskola munkájába bekapcsolódók két formában végezhetik tevékenységüket: nappali tagozatos, egyetemi hallgatói jogviszony keretében, illetve levelezőként, a munkaviszonnyal rendelkezők. Az iskola érdemi munkájában már ma is jellemző egyes tudományterületek körüli oktatási és kutatási műhelyek kialakulása. A hallgatók témaválasztásai, a képzési tematikák, valamint az elméleti és alkalmazott kutatások is ezekhez a témacsoportokhoz és azok vezetőihez kapcsolódnak.