Földrajzi Intézet

A PTE TTK Földrajzi Intézete napjainkban az ország egyik legnagyobb földrajzi műhelye, a geográfiához kapcsolódó sokoldalú képzési kínálattal és kutatási profillal egyben a PTE Természettudományi Karának egyik legnépesebb szervezeti egysége is.

Hagyományaink közel egy évszázados múltra, az Erzsébet Tudományegyetem Prinz Gyula által alapított Földrajzi Tanszékéig nyúlnak vissza. Később a Tanárképző Főiskolán, a Janus Pannonius Tudományegyetemen és végül a Pécsi Tudományegyetemen olyan kimagasló képességű és emberi kvalitású oktatók és kutatók határozták meg a tanszék fejlődését, mint Szabó Pál Zoltán, Bona Imre vagy Lehmann Antal. Mai formájában az intézet Tóth József rector és professor emeritus munkája nyomán 1998-ban jött létre. Az intézetet Dövényi Zoltán vezette 2005–2010 között, majd 2011 januárjától Aubert Antal tölti be az igazgatói pozíciót. Az általa vezetett csapatot jelenleg 35 főállású oktató-kutató és öt adminisztratív munkatárs alkotja, amely állományt rendszerint mintegy 20 nappali tagozatos doktorandusz is kiegészít.

Az intézet a gazdája a Földrajz alapképzési (BSc) és Geográfus mesterképzési (MSc) szakoknak, valamint a tanári mesterképzés földrajzi szakterületének. Intézetünk oktatói és kutatói jelentős részt vállalnak a környezettan, a turizmus-vendéglátás és földtudományi alapszakok, a geográfus, földrajz tanári, turizmus menedzsment, illetve rekreáció mesterszakok, továbbá felsőfokú szakképzések (területfejlesztési szakasszisztens, hulladékgazdálkodási technológus, szőlész-borász szaktechnikus, idegenforgalmi szakmenedzser) és szakirányú továbbképzések (Balkán szakértő, örökségmenedzser) programjaiban.